Pokud jste se rozhodli si tisková data připravit sami, prosím věnujte pozornost našemu doporučení.

Připravte a exportujte svá data do PDF. 

  1. data přijímáme ve formátu kompozitní PDF, uložené v tiskovém rozlišení 300 dpi
  2. dokument připravte v barevném prostoru CMYK nebo stupně šedi
  3. dokument nesmí obsahovat žádné přímé barvy
  4. v PDF nesmí být použity žádné ICC profily
  5. pokud dokument obsahuje texty, převeďte, při exportu, všechny do křivek
  6. soubory nevyřazujte, vyřazení na tiskový arch bude provedeno při tisku
  7. černé plochy doporučujeme složit z více barevných kanálů (např. CMYK 30/10/10/100), jinak černá nebude zcela černá
  8. dodržujte bezpečnou vzdálenost od kraje tiskoviny. To znamená, neumisťujte texty a linky blíž jak 5 mm ke kraji. (viz ukázka níže)
  9. grafika na spad. Spadem se rozumí pokud je obrázek, vektor či pozadí viditelné až do okraje tiskoviny. V tomto případě musí být na krajích kde se provádí ořez větší a přesahovat minimálně 3 mm od čistého formátu. (čistý formát: konečná, požadovaná velikost tiskovimy) Jak připravit spad uvádíme podrobně níže.

Jak připravit data na "spad"   (PDF s ukázkou přípravy dat ke stažení)

Spadávka (též tisk na spad) je přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy. Spadávku je nutné použít pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje.
Dokument obsahující spadávku se vždy tiskne na tiskový arch větší, než je zamýšlený rozměr výsledné tiskoviny, a musí obsahovat ořezové značky, dle kterých je při následném zpracování ořezán na požadovaný formát.
Nepsaným standardem je spadávka 3 mm široká.

Tisk na spad ukzka w