Informace o zpracování osobních údajů

OSVČ - Bohumír Kráčmar, dále jen Společnost

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti,

Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

  • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
  • Plnění zákonných povinností
  • Archivnictví
  • Vstupy do prostor firmy

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?

Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.

Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?

OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zákazníci, obchodní partneři).

Kdo jsou zpracovatelé OÚ?

Zpracovatelem je Společnost

Kdo jsou příjemci OÚ?

Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Společností a subjektem osobních údajů.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

  • právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
  • právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?

Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:

      Osobně: v sídle Společnosti
  E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Datovou schránkou ID: 3368pj6
  Písemně Bohumír Kráčmar
    Karoliny Světlé 505
    34701 Tachov

 Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.