GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

OSVČ - Bohumír Kráčmar, dále jen Společnost

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti,

Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

 • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
 • Plnění zákonných povinností
 • Archivnictví
 • Vstupy do prostor firmy

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?

Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.

Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?

OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zákazníci, obchodní partneři).

Kdo jsou zpracovatelé OÚ?

Zpracovatelem je Společnost

Kdo jsou příjemci OÚ?

Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Společností a subjektem osobních údajů.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

 • právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
 • právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?

Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:

      Osobně: v sídle Společnosti
  E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Datovou schránkou ID: 3368pj6
  Písemně Bohumír Kráčmar
    Karoliny Světlé 505
    34701 Tachov

 Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.

Povinné údaje

      Obchodní název
    Bohumír Kráčmar
  Sídlo     Tachov, Karoliny Světlé, PSČ 347 01
  IČO   12862541
  DIČ   CZ6105071775
  Datová schránka   3368pj6

Informace o zpracování osobních údajů  - GDPR

Tiskárna MK Print - EXPRESNÍ TISK

 

Z důvodu oprav el. rozvodů bude 22. listopadu 2022 provozovna uzavřena.

 

POLYGRAFICKÁ VÝROBA

Váš Partner pro rychlý, spolehlivý tisk a výrobu razítek.

Své zakázky můžete zasílat online či osobně probrat přípravu s našimi pracovníky. 

Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle: 608 822 500 

Dodací lhůty: běžné tiskové práce 4 pracovní dny  /   v případě potřeby Expresní tisk do 24 hodin

1. Kompletní tiskový servis - Vaše tiskoviny zhotovíme včetně grafického návrhu a přípravy tiskových dat.

2. Tisk z vašich tiskových podkladů

Tiskové podklady dodávejte ve formátu PDF a my se postaráme o ostatní. 

 Návod převod souborů do PDF:   Word, Excel, a další aplikace Office.  CorelDRAW. Návody na převod do formátu PDF z dalších používaných grafických a editačních programů naleznete snadno na webu.

V případě tisku bez bílých okrajů, takzvaně "naspad" je nutné připravit tisková data dle uvedených instrukcí:.  "Jak správně připravit tisková data."   

 Tiskové služby:

 • Vizitky
 • Pozvánky
 • Letáky
 • Plakáty
 • Prospekty
 • Brožury
 • Kalendáře
 • Vstupenky
 • Personalizovaný tisk
 • Bannery
 • Vazba V1
 • Kroužková vazba
 • a další tisk dle vašich potřeb a požadavků

Jak správně připravíte tisková data

Pokud jste se rozhodli si tisková data připravit sami, prosím věnujte pozornost našemu doporučení.

Připravte a exportujte svá data do PDF. 

 1. data přijímáme výhradně ve formátu kompozitní PDF, uložené v tiskovém rozlišení 300 dpi
 2. dokument připravte v barevném prostoru CMYK nebo stupně šedi
 3. dokument nesmí obsahovat žádné přímé barvy
 4. v PDF nesmí být použity žádné ICC profily
 5. pokud dokument obsahuje texty, převeďte, při exportu, všechny do křivek.
 6. soubory nevyřazujte, vyřazení na tiskový arch bude provedeno při tisku
 7. černé plochy doporučujeme složit z více barevných kanálů (např. CMYK 30/10/10/100), jinak černá nebude zcela černá
 8. dodržujte bezpečnou vzdálenost od kraje tiskoviny. To znamená, neumisťujte texty a linky blíž jak 5 mm ke kraji. (viz ukázka níže)
 9. grafika na spad. Spadem se rozumí pokud je obrázek, vektor či pozadí viditelné až do okraje tiskoviny. V tomto případě musí být na krajích kde se provádí ořez větší a přesahovat minimálně 3 mm od čistého formátu. (čistý formát: konečná, požadovaná velikost tiskovimy) Jak připravit spad uvádíme podrobně níže.

Jak připravit data na "spad"   (PDF s ukázkou přípravy dat ke stažení)

Spadávka (též tisk na spad) je přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy. Spadávku je nutné použít pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje.
Dokument obsahující spadávku se vždy tiskne na tiskový arch větší, než je zamýšlený rozměr výsledné tiskoviny, a musí obsahovat ořezové značky, dle kterých je při následném zpracování ořezán na požadovaný formát.
Nepsaným standardem je spadávka 3 mm široká.

Tisk na spad ukzka w

 

 

Nejpoužívanější velikosti tiskovin.

vizitka 90 x 50 mm nebo 85 x 55mm
A7 105 x 74 mm
A6 148 x 105 mm
DL 210 x 99 mm
A5 210 x 148 mm
A4 297 x 210 mm
A3 420 x 297 mm
Max. vel. expresního tisku  470 x 320 mm

tiskárna pro každého

MK logo bez pozadi

NAŠE SLUŽBY PRO VÁS

Tiskařské práce

Výroba razítek

Příprava tisku

Produktová a reklamní fotografie